Geologie

Firma G E T s.r.o. provádí širokou škálu geologických prací se zaměřením na ložiskově geologické, hydrogeologické, inženýrsko-geologické, pedologické a další příbuzné obory v ČR i v zahraničí.

Zobrazit více

Báňské projekty

Pro organizace zabývající se těžební činností provádí firma G E T s.r.o. komplexní služby v oblastech geologie, báňské projekce, ekologie a měřických prací.

Zobrazit více

Měřictví a geodézie

Provádíme širokou škálu prací v oblasti důlního měřictví a geodézie. Naši pracovníci mají mnohaleté zkušenosti z projektů realizovaných v České republice i v zahraničí. Disponujeme moderním geodetickým vybavením.    

Zobrazit více

Zpracování dat

Nedílnou součástí všech činností firmy, tedy geologických prací, báňského projektování i prací v oblasti ochrany životního prostředí, je počítačové zpracování dat. Pro tyto činnosti firma disponuje speciálním softwarem i potřebným hardwarem a rovněž experty s dlouholetými zkušenostmi a praxí v daném oboru.

Zobrazit více

Životní prostředí

V oblasti ochrany životního prostředí poskytujeme celou řadu služeb od konzultací, jednání se státní správou, přes vypracování odborných dokumentů, autorizovaných měření, modelů a studií až po komplexní inženýring a zajištění povolujících procesů.

Zobrazit více